Do juna izbor lekara, u suprotnom nema knjižica

BEOGRAD – Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je danas da građani moraju da se opredele za izabranog lekara do juna, jer će, ako to ne učine, izgubiti pravo na overavanje zdravstvenih knjižica, a samim tim i pravo na zdravstvenu zaštitu.

“Građani moraju da imaju izabranog lekara kako bi im se u svakom trenutku pružila najbolja moguća zdravstvena zaštita i kako bi im lekar u svakom trenutku, savetom putem telefona ili prijemom, omogućio adekvatno lečenje”, kazao je Stanković u intervjuu Tanjugu.

Do sada je, kako kaže, 80 odsto građana izabralo svog lekara i na taj način omogućilo za sebe ne samo lečenje, već i preventivne preglede koji podrazumevaju da se u redovnim vremenskim ciklusima konsultuju sa svojim lekarom.

“Cilj je da svaki izabrani lekar ima uvid u zdravstveno stanje svakog svog bolesnika i da u svakom trenutku bude spreman da mu pruži najoptimalniju moguću, ne samo zdravstvenu, već i preventivnu zaštitu”, kazao je Stanković.

On je naveo da će onima koji ne izaberu lekara pomoć biti ukazana samo u hitnim slučajevima.Govoreći o rezultatima rada Ministarstva otkako je posle rekonstrukcije vlade preuzeo dužnost ministra, Stanković je rekao da je bitno to što je izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju oko 1,7 miliona ljudi dobilo takozvanu “proširenu zdravstvenu zaštitu”.

To se kako je kazao, pre svega odnosi na pružanje zdravstvenih usluga u oblasti stomatološke zaštite i usluga invalidima i duševno bolesnim osobama.On je važnim ocenio i izmene zakonskih propisa koje su omogućile formiranje uprave za skrining karcinoma dojke, karcinoma debelog creva i grlića materice, što podrazumeva kontrolne preglede i preventivne preglede za rizične grupe, kao i formiranje Fonda za retke bolesti koji ove godine iznosi oko 130 miliona dinara.

“U toku je raspodela tih sredstava, koja će biti izvršena na osnovu predloga republičke komisije za retke bolesti, a u dogovoru sa udruženjima bolesnika”, kazao je Stanković.Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti doneta je i odredba da se za deficitarne specijalnosti u medicini, kao što su anesteziologija, radiologija, radioterapija, patologija, može skratiti vreme čekanja na specijalizaciju, a protekle godine to je omogućeno za oko 970 lekara.

Govoreći o rešavanju problema u zdravstvu, on je rekao da su uvedene mogućnosti da ustanove koje nisu u dužem vremenskom periodu plaćale zdravstveno osiguranje mogu nakon prve uplate da steknu pravo da se radnicima overe zdravstvene knjižice na tri meseca.

“Redovnom uplatom zdravstvenog osiguranja taj rok se produžava za tri meseca, kasnije za šest meseci, bez obzira da li prethodnih deceniju ili više nisu plaćale zdravstveno osiguranje”, objasnio je Stanković.Samo na osnovu neplaćanja zdravstvenog osiguranja, radne organizacije, privatnici i drugi pravni subjekti duguju oko 840 miliona evra Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO).

“Svi misle da je pružanje zdravstvenih usluga besplatno, a niko ne pita iz kojih sredstava će se to finansirati… Činjenica je da neke organizacije i neki pojedinci ne plaćaju po desetak, dvadeset godina zdravstveno osiguranje. To predstavlja veliki problem za funkcionisanje zdravstvenog sistema”, rekao je ministar.

Osvrćući se na problem duga RFZO i zdravstvenih ustanova prema dobavljačima, proizvođačima lekova on je rekao da je vlada donela zaključak, a da su u međuvremenu neki proizvođači lekova i veledrogerije odustale od dogovora.

Prema njegovim rečima, ostaje da se vidi kako će se taj problem rešiti u narednom periodu.Stanković je rekao da veliki problem u zdravstvenom sistemu predstavlja to što neke zdravstvene institucije nisu ulagale finansijska sredstva u dužem vremenskom periodu.

Stanković je rekao da se to posebno odnosi na institucije koje leče duševno obolele ljude, a koje nisu renovirane i po 50 godina, niti je kupovana nova oprema.”Savremeni trendovi psihijatrije nalažu novi pristup. Predlaže se smanjenje broja psihijatrijskih postelja, ali se ništa niije uradilo na formiranju takozvanih socijalnih ustanova u kojima bi te osobe boravile nakon izlaska iz psihijatrijskih ustanova. To je takođe problem koji smo rešavali u proteklom periodu”, kazao je ministar zdravlja.

On je dodao da je u proteklom periodu uspostavljena kontrola tokova novca i da sve dosadašnje afere istražuju organi pravosuđa i tužilaštva.Govoreći o daljim planovima on je rekao da je cilj da se omogući normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema, da bude dovoljno lekova i ostalog materijala kako bi se omogućilo što kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Insistiraće se, kako kaže, i na tome da zdravstveni radnici imaju korektan odnos prema pacijentima, ali i obratno, kako bi poboljšalo uzajamno poverenje između njih.

„Ako neko ima primedbe na funkcionisanje zdravstvenog sistema treba da navede konkretan primer, sa imenom i prezimenom, da se nikada više ne govori u trećem licu, jer svako od nas odgovara za svoj rad i ponašanje u okviru zdravstvenog sistema”, kazao je Stanković.

Preuzeto sa Tanjug-a