Deca, mladi i prava pacijenata

Nevladina organizacija Pravni skener nastavlja sa aktivnostima u okviru realizacije projekta “Prava pacijenata-odgovornost države”.

Naime, tim Pravnog skenera je 11. januara 2013. godine posetio Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici kao i Klinički centar Srbije gde su razgovarali sa pacijentima, upoznajući ih detaljnije o njihovim pravima i načinima njihove zaštite.

Pacijenti su pokazali zainteresovanost želeći da se informišu u čemu su značajno pomogli lifleti koje je tim naše organizacije delio.

Takođe, u cilju približavanja studenata sa ovom temom, 17. januara aktivisti Pravnog skenera su posetili i Studentsku polikliniku gde su iz razgovora sa studentima došli do zaključka da je ova populacija veoma slabo informisana o pravima pacijenata, načinu njihovog ostvarivanja, pa i njihovoj samoj zaštiti.

U prilog tome govori i činjenica da niko od studenata sa kojima su razgovarali nije bio upoznat sa institutom Zaštitnika pacijentovih prava što govori o veoma slaboj informisanosti i što ovakve aktivnosti čini veoma korisnim ne samo za studente već i za građane uopšte.

deca