January 22, 2017

Vesti

Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ponuđači, „Medicom“ doo i

Opširnije »