September 8, 2016

Vesti

Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine . Ratifikovanjem Istanbulske konvencije Srbija se obavezala da će preduzeti mere kako

Opširnije »