Vesti

  • Nepravilnosti u prvoj fazi sprovođenja javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš

   Ministarstvo zdravlja je 20. decembra 2016. godine na Portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara, odnosno nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji”.

  • Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu

   Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
   Trajanje: 1.11.2016  – 30.4.2017.
   Pravni skener od početka novembra 2016.do kraja aprila 2017. sprovodi projekat „Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
   Cilj projekta je povećanje transparentnosti javnih nabavki i smanjenje korupcije u sektoru zdravstva.

  • Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

   Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine .

  • Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

   Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

  • Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje

   Donator: CARE international North West Balkans
   Trajanje: 01.07.2016 – 30.06.2018. godine
   Pravni skener, uz finansijsku podršku međunarodne organizacije CARE International North West Balkans, sa partnerskom organizacijom Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca od jula 2016. godine realizuje projekat “Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje”.

  • Saopštenje povodom smene direktorke Lekarske komore Srbije

   Razrešenje direktorke Lekarske komore Srbije dr Vesne Jovanović predstavlja još jedan korak koji pokazuje da se lako smenjuju ljudi koji pokušaju da unaprede sistem. Pravni skener je, odmah nakon izbora nove direktorke 2015. godine, ostvario saradnju sa ovom institucijom.

  • Saopštenje povodom učestalih sukoba između zdravstvenih radnika i pacijenata

   Poslednjih nekoliko meseci u mnogim dnevnim novinama se mogu pročitati vesti o napadu pacijenata na lekare i medicinske sestre. Sa druge strane, ranije smo čitali novinske članke o radu lekara na štetu pacijenata. Uzimajući u obzir ove dve činjenice moglo bi se zaključiti da se uloge žrtava menjaju.

  • Čemu služe liste čekanja?

   Da bi se obezbedila pravičnost prilikom pružanja zdravstvenih usluga uvedene su liste čekanja. Liste čekanja predstavljaju liste na koje se upisuju pacijenti kojima je potrebna određena zdravstvena usluga koja nije hitna. Pravilnikom o listama čekanja (Pravilnik) regulisana je procedura pravljenja lista čekanja i način upisivanja pacijenata.