[one_half]

Prava pacijenata-odgovornost države

[/one_half] [one_half]

Studenti o pravima pacijenata

[/one_half] [one_half]

Koliko građani poznaju prava pacijenata

[/one_half] [one_half]

Liste u zdrastvu

[/one_half] [one_half]

Koliko nam je dostupna zdrav. zaštita

[/one_half] [one_half]

Izmene u zaštiti prava pacijenata

[/one_half]