Vesti

  • Bez ponuđača, ali sa brojnim propustima u javnoj nabavci Ministarstva zdravlja

   Ministarstvo zdravlja je 18 januara 2017 godine na Portalu Uprave za javne nabavke objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15)- Usluge lečenja odnosno pružanja zdravstvenih usluga od strane inostrane zdravstvene ustanove, kao i troškove ishrane i smeštaja pacijenata, pratioca i stručnog pratioca u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, dec

  • Još jedno odlaganje otvaranja javne nabavke

   Ministarstvo zdravlja je 23. januara 2017. godine objavilo obaveštenje o novom odlaganju otvaranja ponuda opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” (šifra 1325927, interni broj 8/2016). Otvaranje ponuda je zakazano za 20. februar 2017. godine u 12 časova.

  • Javna nabavka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Originalni i inovativni lekovi

   Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 23. decembra 2016. godine na Portalu javnih nabavki objavio poziv za podnošenje ponuda, za javnu nabavku Originalni i inovativni lekovi (šifra 1329092).

  • Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

   Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije.

  • Nepravilnosti u prvoj fazi sprovođenja javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš

   Ministarstvo zdravlja je 20. decembra 2016. godine na Portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara, odnosno nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji”.

  • Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu

   Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
   Trajanje: 1.11.2016  – 30.4.2017.
   Pravni skener od početka novembra 2016.do kraja aprila 2017. sprovodi projekat „Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
   Cilj projekta je povećanje transparentnosti javnih nabavki i smanjenje korupcije u sektoru zdravstva.

  • Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

   Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine .

  • Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

   Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

  • Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje

   Donator: CARE international North West Balkans
   Trajanje: 01.07.2016 – 30.06.2018. godine
   Pravni skener, uz finansijsku podršku međunarodne organizacije CARE International North West Balkans, sa partnerskom organizacijom Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca od jula 2016. godine realizuje projekat “Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje”.

  • Saopštenje povodom smene direktorke Lekarske komore Srbije

   Razrešenje direktorke Lekarske komore Srbije dr Vesne Jovanović predstavlja još jedan korak koji pokazuje da se lako smenjuju ljudi koji pokušaju da unaprede sistem. Pravni skener je, odmah nakon izbora nove direktorke 2015. godine, ostvario saradnju sa ovom institucijom.

  • Saopštenje povodom učestalih sukoba između zdravstvenih radnika i pacijenata

   Poslednjih nekoliko meseci u mnogim dnevnim novinama se mogu pročitati vesti o napadu pacijenata na lekare i medicinske sestre. Sa druge strane, ranije smo čitali novinske članke o radu lekara na štetu pacijenata. Uzimajući u obzir ove dve činjenice moglo bi se zaključiti da se uloge žrtava menjaju.

  • Čemu služe liste čekanja?

   Da bi se obezbedila pravičnost prilikom pružanja zdravstvenih usluga uvedene su liste čekanja. Liste čekanja predstavljaju liste na koje se upisuju pacijenti kojima je potrebna određena zdravstvena usluga koja nije hitna. Pravilnikom o listama čekanja (Pravilnik) regulisana je procedura pravljenja lista čekanja i način upisivanja pacijenata.

  • Neslavno drugo mesto po smrtnosti od karcinoma dojke pripada našoj zemlji

   Jedna od poražavajućih informacija koja se može pročitati u novinama jeste da se naša zemlja nalazi na drugom mestu u Evropi po broju smrtnosti od karcinoma dojke. Mada naučnici tvrde da je ova bolest izlečiva u 90% slučajeva ako se otkrije u ranijoj fazi, ta statistika se ne može primeniti i za Srbiju. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji.

  • Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu

   Donator: Agencija za borbu protiv korupcije
   Trajanje: jul 2015. – januar 2016.
   Projekat „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu“ Pravni skener će u partnerstvu sa organizacijom Tri tačke sprovoditi u periodu od jula 2015. do januara 2016. godine.

  • Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“

   Klikom na sliku otvoriće se produžena verzija Građanske povelje. Za čitanje je potreban Acrobar Reader.

  • Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

   Klikom na sliku otvoriće se produžena verzija Građanske povelje. Za čitanje je potreban Acrobar Reader.

News

  • Bez ponuđača, ali sa brojnim propustima u javnoj nabavci Ministarstva zdravlja

   Ministarstvo zdravlja je 18 januara 2017 godine na Portalu Uprave za javne nabavke objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15)- Usluge lečenja odnosno pružanja zdravstvenih usluga od strane inostrane zdravstvene ustanove, kao i troškove ishrane i smeštaja pacijenata, pratioca i stručnog pratioca u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, dec

  • Još jedno odlaganje otvaranja javne nabavke

   Ministarstvo zdravlja je 23. januara 2017. godine objavilo obaveštenje o novom odlaganju otvaranja ponuda opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” (šifra 1325927, interni broj 8/2016). Otvaranje ponuda je zakazano za 20. februar 2017. godine u 12 časova.

  • Javna nabavka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Originalni i inovativni lekovi

   Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 23. decembra 2016. godine na Portalu javnih nabavki objavio poziv za podnošenje ponuda, za javnu nabavku Originalni i inovativni lekovi (šifra 1329092).

  • Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

   Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije.

  • Nepravilnosti u prvoj fazi sprovođenja javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš

   Ministarstvo zdravlja je 20. decembra 2016. godine na Portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara, odnosno nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji”.

  • Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu

   Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
   Trajanje: 1.11.2016  – 30.4.2017.
   Pravni skener od početka novembra 2016.do kraja aprila 2017. sprovodi projekat „Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
   Cilj projekta je povećanje transparentnosti javnih nabavki i smanjenje korupcije u sektoru zdravstva.

  • Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

   Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine .

  • Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

   Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

  • Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje

   Donator: CARE international North West Balkans
   Trajanje: 01.07.2016 – 30.06.2018. godine
   Pravni skener, uz finansijsku podršku međunarodne organizacije CARE International North West Balkans, sa partnerskom organizacijom Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca od jula 2016. godine realizuje projekat “Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje”.

  • Saopštenje povodom smene direktorke Lekarske komore Srbije

   Razrešenje direktorke Lekarske komore Srbije dr Vesne Jovanović predstavlja još jedan korak koji pokazuje da se lako smenjuju ljudi koji pokušaju da unaprede sistem. Pravni skener je, odmah nakon izbora nove direktorke 2015. godine, ostvario saradnju sa ovom institucijom.

  • Saopštenje povodom učestalih sukoba između zdravstvenih radnika i pacijenata

   Poslednjih nekoliko meseci u mnogim dnevnim novinama se mogu pročitati vesti o napadu pacijenata na lekare i medicinske sestre. Sa druge strane, ranije smo čitali novinske članke o radu lekara na štetu pacijenata. Uzimajući u obzir ove dve činjenice moglo bi se zaključiti da se uloge žrtava menjaju.

  • Čemu služe liste čekanja?

   Da bi se obezbedila pravičnost prilikom pružanja zdravstvenih usluga uvedene su liste čekanja. Liste čekanja predstavljaju liste na koje se upisuju pacijenti kojima je potrebna određena zdravstvena usluga koja nije hitna. Pravilnikom o listama čekanja (Pravilnik) regulisana je procedura pravljenja lista čekanja i način upisivanja pacijenata.

  • Neslavno drugo mesto po smrtnosti od karcinoma dojke pripada našoj zemlji

   Jedna od poražavajućih informacija koja se može pročitati u novinama jeste da se naša zemlja nalazi na drugom mestu u Evropi po broju smrtnosti od karcinoma dojke. Mada naučnici tvrde da je ova bolest izlečiva u 90% slučajeva ako se otkrije u ranijoj fazi, ta statistika se ne može primeniti i za Srbiju. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji.

  • Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu

   Donator: Agencija za borbu protiv korupcije
   Trajanje: jul 2015. – januar 2016.
   Projekat „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu“ Pravni skener će u partnerstvu sa organizacijom Tri tačke sprovoditi u periodu od jula 2015. do januara 2016. godine.

  • Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“

   Klikom na sliku otvoriće se produžena verzija Građanske povelje. Za čitanje je potreban Acrobar Reader.

  • Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

   Klikom na sliku otvoriće se produžena verzija Građanske povelje. Za čitanje je potreban Acrobar Reader.